آجر سه گل نوع جدیدی از آجر می باشد که بسته به نوع کاربرد هم به صورت توکار و هم به صورت نما استفاده می شود.
آجر سه گل یا آجر سه سوراخ یا سه حفره، بیشترین کاربرد را در استان فارس دارد و کمتر مکانی را در کشور می توان یافت که از این نوع آجر استفاده نمایند یا حتی با آن آشنایی داشته باشند .
با توجه به شکل ظاهری این آجر و مقاومت بالای آن و همچنین قیمت رقابتی و مناسبش رفته رفته جای خود را در بین سبد تقاضای سازندگان باز کرده است .
سوراخ ها یا حفره های موجود در آجر 3 گل باعث می شود که ملات به خوبی در این
سوراخ ها نفوذ کرده و دیوار به صورت یکدست و محکم شود .
از دیگر محاسن این آجر می توان به دو منظوره بودن آن اشاره نمود که
هم در نما و هم به صورت توکار از آن استفاده می گردد . این آجر به
صورت تر یا اکسترودری تولید می شود .
از دیگر کاربرد های آجر سه گل می توان در ساخت سوله و اماکن
تاریخی و دیوارهای نیمه باربر اشاره نمود.